Menü Kapat

Misyonumuz;                                                                                                                         

Fakültemizin öncelikli amacını, başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin ve insanlığın yararına teknolojik gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda kendini kabul ettirebilen ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştirmek oluşturmaktadır. Bu doğrultuda;

  • Araştırmacılara, hem bilimsel hem de teknolojik bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak için gerekli olan laboratuvar ve her türlü imkanı sağlamak,
  • Araştırmacıları disiplinler arası çalışmaya, uluslararası gelişmeleri izleyerek ve toplumsal gereksinimleri düşünerek ülke ve dünya bilimine katkıda bulunacak projeler hazırlamaya ve yayınlar yapmaya teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Vizyonumuz;

Lisans ve lisansüstü eğitimi, bilimsel ve teknolojik araştırmaları, toplumsal gelişmeye yönelik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmak şeklindedir.

EnglishTurkish